Even checken: de Algemene Voorwaarden van je aannemer

Een verbouwing kan veel of weinig werk om handen hebben. Afhankelijk van de grootte van de verbouwing is de rol van de aannemer groter, of kleiner. Maar wanneer heb je wel, en wanneer heb je geen aannemer nodig? 

We weten dat snel je handtekening onder de offerte zetten verleidelijk is – maar de spelregels van de overeenkomst tussen jou en de aannemer goed kennen is echt aan te raden. Vaak hebben de algemene voorwaarden van je aannemer namelijk o.a. als doel de risico’s voor het bedrijf –  in dit geval jouw aannemer – te beperken. 

 

Een document dat je niet zomaar tekent! Om het wat makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden voor je bij elkaar gezet. Zo weet jij precies waar je op moet letten en wat jouw rechten zijn.

Het ideale bouwproces...

In het kort: 

Algemene voorwaarden van je aannemer zijn een opsomming van de algemene afspraken waar een bedrijf mee werkt. De “Algemene voorwaarden” is een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten van het bedrijf en jou als klant staan.

 

Waarom het zo belangrijk is om de algemene voorwaarden van je aannemer te lezen? Vaak hebben deze voorwaarden o.a. als doel de risico’s van het bedrijf, of in dit geval jouw aannemer, te beperken. Je vindt dan ook vaak aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden terug.

Waarom moet je de algemene voorwaarden van je aannemer lezen?

Ontzettend belangrijk om te controleren welke aansprakelijkheidsbeperkingen op jouw situatie en samenwerking van toepassing zijn, voordat je de aannemer de opdracht verstrekt. Zo weet je precies wat je rechten zijn mocht de douchecabine ineens beginnen te lekken, en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan!

We weten dat snel je handtekening onder de offerte zetten verleidelijk is – maar de spelregels van de overeenkomst tussen jou en de aannemer goed kennen is echt aan te raden. Ook weten we dat sommige aannemers je geen of zeer weinig tijd geven om de algemene voorwaarden van je aannemer door te lezen en te ondertekenen – het is dus heel normaal als je meer tijd nodig hebt voor het doorgronden van deze documenten en je mag die tijd gewoon vragen / nemen voor je akkoord gaat. 

Voorkom vooraf
juridisch gedoe

Wist je dat er gratis een juridische checklist voor je klaar staat in de VerbouwApp? Voorkom gedoe en check in 2 minuten de checklist die we samen met onze partner voor je hebben gemaakt.

verbouwing budget hulp informatie

Hoe lees je de algemene voorwaarden van je aannemer?

Wat als je dubbele deur niet goed sluit? Of je vloerverwarming blijkt te lekken? Valt dit onder de garantie van je aannemer, of moet je dit op eigen kosten oplossen? Maak goede en duidelijke afspraken over de garantie. Je aannemer zal dit waarschijnlijk al opgenomen hebben in zijn algemene voorwaarden, maar het kan zeker geen kwaad om dit ook in jullie contract op te nemen.

Heb je nu toch een geschil, dan kun je dat geschil melden bij de geschillencommissie verbouwingen. De geschillencommissie behandelt klachten over een verbouwing als de overeenkomst op of na 1 januari 2010 is gesloten en de CoVo2010 of AVA van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. De uitspraak wordt in dat geval gedaan door middel van Bindend Advies. Meer informatie vind je hier!

 

Ook onze juridische partner heeft een checklists voor je verbouwing voor je klaargezet in de VerbouwApp – download de app en check meteen alle tips & tricks.

Wist je dat er tijdens een geschil of zelfs een zaak voor de rechter altijd gecontroleerd wordt welke voorwaarden jouw aannemer heeft overhandigd? Mochten er geen voorwaarden overhandigd of ondertekend zijn, gelden de regels zoals in de wet omschreven wanneer het gaat om “aannemen van werk” (zie het burgerlijk wetboek, boek 7, titel 12). Heeft de aannemer je verschillende voorwaarden overhandigd, dat moet hij vermelden welke voorwaarden van toepassing zijn op jullie overeenkomst. Heeft hij dit niet gedaan, dan komen alle voorwaarden te vervallen en gelden de algemene wetteksten als spelregels voor de overeenkomst.

VerbouwScan

Hoe goed ben jij voorbereid op je verbouwing? Doe de online verbouw scan en ontvang concrete tips!

verbouw scan tips en stappenplan

Hoe lees je de algemene voorwaarden van je aannemer?

Om het wat makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden voor je bij elkaar gezet:

 • De wet schrijft voor dat de aannemer zijn voorwaarden aan je moet hebben overhandigd en van toepassing moet hebben verklaard (met andere woorden: deze voorwaarden gelden voor jou als je de opdracht aan de aannemer verstrekt) – op papier of digitaal – en dat je ze daarna voor akkoord moet tekenen. Is één van deze drie stappen niet gebeurd, dan ben je feitelijk niet akkoord met de voorwaarden van je aannemer.
 • Als je de voorwaarden niet tekent, kan het zijn dat je aannemer de opdracht dus niet serieus neemt. Sterker nog: als jouw aannemer geen algemene voorwaarden heeft, vraag je dan vooral even af of je wel met deze partij wilt samenwerken. Geen voorwaarden betekent meer risico!
 • Niet alle aannemers hebben eigen voorwaarden. Zijn ze aangesloten bij een keurmerk zoals BouwGarant, dan zijn deze voorwaarden van toepassing op jullie samenwerking.

 

Wist je dat aannemers de algemene voorwaarden vaak erg eenzijdig opstellen? Als er iets gebeurt, leggen ze de aansprakelijkheid in veel gevallen bij jou: de opdrachtgever. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door erg korte termijnen te hanteren voor het melden, beslissen, reclameren of betalen van bepaalde zaken.

 

 • Check of de aannemer in kwestie geen voorwaarde heeft opgenomen over betaling wanneer je de opdracht toch bij een andere aannemer uitzet. Sommige aannemers hebben een regel opgenomen waarbij ze je alsnog een rekening sturen voor het maken van de offerte – wanneer je voor een ander kiest. Uit onze rondvraag bij 75 aannemers, blijkt dat het maken van een offerte gemiddeld 14,5 uur kost. Tegen een uurtarief van € 50 per uur, kan deze voorwaarde je al snel € 725 kosten!
 • Naast de bovengenoemde regel, kunnen er meer voorwaarden zijn waarin jij instemt met het accepteren van bepaalde kosten die vooraf niet duidelijk zijn. Kom je dit soort regels tegen, vraag je aannemer dan wat deze kosten inhouden voordat je tekent!
 • Een aannemer heeft de plicht fouten in een tekening op te sporen en dit tijdig te melden (zie waarschuwingsplicht 754 Burgerlijk Wetboek). Dat betekent dat een aannemer tijdig de melding moet doen als er iets niet klopt – als er in de voorwaarden andere regels hierover worden gehanteerd, dan is dat in strijd met de wet. Zorg dat de tekeningen en omschrijving van de werkzaamheden voorrang hebben op de uitgebrachte offerte. Hierdoor moeten aspecten die niet op de offerte staan maar wél in de tekeningen staan, op kosten van de aannemer opgepakt worden.

 

Wist je dat er tijdens een geschil of zelfs een zaak voor de rechter altijd gecontroleerd wordt welke voorwaarden jouw aannemer heeft overhandigd? Mochten er geen voorwaarden overhandigd of ondertekend zijn, gelden de regels zoals in de wet omschreven wanneer het gaat om “aannemen van werk” (zie het burgerlijk wetboek, boek 7, titel 12). Heeft de aannemer je verschillende voorwaarden overhandigd, dat moet hij vermelden welke voorwaarden van toepassing zijn op jullie overeenkomst. Heeft hij dit niet gedaan, dan komen alle voorwaarden te vervallen en gelden de algemene wetteksten als spelregels voor de overeenkomst.

 

 • Sluit zelf ook altijd een rechtsbijstandverzekering af. Sluit deze verzekering af voor een bepaalde tijd in geval van een geschik bij de verbouwing. Laat je hierover adviseren bij je verzekeraar!
 • Mocht een aannemer je meerdere, verschillende voorwaarden overhandigen, vraag dan altijd welke voorwaarden van toepassing zijn op jullie samenwerking en waarom hier tegenstrijdigheden in zitten.
 • Werk je ‘op regie’ (dus niet met een vaste prijs)? Leg je focus dan ook op de voorwaarden mbt rapportage van het uitgevoerde werk. Het kan zijn dat een aannemer sjoemelt met het laat verstrekken van een rapport, of het hanteren van een ontzettend korte reclamatietermijn. Zorg ervoor dat je iedere week een overzicht krijgt waar je binnen een x aantal werkdagen op mag reageren.
 • Hanteer tijdens je samenwerking een voorwaarde dat meer- en minderwerk vooraf altijd schriftelijk gemeld en overlegd moet worden. Ook jouw akkoord (of niet akkoord) zou schriftelijk gedaan moeten worden om vervelende discussies achteraf te voorkomen. 

 

Extra tip: je mag volgens de wet 5% van de aanneemsom achterhouden om er zeker van te zijn dat alle opleverpunten netjes worden opgeleverd. Kijk goed wat jouw aannemer over deze fase in zijn algemene voorwaarden heeft opgenomen.

 

 • Check of je aannemer kosten in rekening brengt voor minderwerk (10% op materiaalkosten bijvoorbeeld). Aan jou de keuze of je hier wel, of niet mee akkoord gaat. Als er iets niet in orde is met het opgeleverde werk van de aannemer dan heb je eerst een schriftelijke waarschuwingsplicht. Als er na deze schriftelijke waarschuwing nog niets aan wordt gedaan, moet je de aannemer schriftelijk in gebreke stellen. In de tussentijd (een termijn van 8 dagen) mag je als opdrachtgever geen derde partij inschakelen om alles op orde te brengen. Doe je dit wel, dan ben je zelf aansprakelijk geworden voor de situatie met gebreken én heeft je oorspronkelijke aannemer geen plicht meer om je te helpen.
 • Check of er garantiebepalingen aanwezig zijn en wat deze inhouden. Ook na oplevering is jouw aannemer aansprakelijk voor het werk dat hij heeft geleverd. Maar, hij kan hier in zijn algemene voorwaarden iets anders over vermelden. Mocht dit zo zijn, vraag hier dan naar!
 • Check of je een vermelding ziet van de verzekeringen waar je aannemer mee werkt. Zie je deze niet? Vraag je aannemer dan naar een afschrift van zijn verzekering.
 • Check of je een vermelding of bepaling ziet over de nakomingsgarantie. Deze garantie zorgt ervoor dat, als er iets niet in orde is, de aannemer alsnog stappen onderneemt om de afspraken na te komen.

 • Extra tip: hoe een aannemer zijn nakomingsgarantie vervult, verschilt per persoon. Lees de nakomingsgarantie dus goed door zodat je weet waar je mee akkoord gaat!
 • Teken nooit voordat er een omgevingsvergunning is afgegeven (in het geval deze nodig is). Geef je de opdracht wel voordat de vergunning bevestigd is? Laat dan ontbindende voorwaarden opnemen in de overeenkomst.


Met deze punten heb je in ieder geval wat meer inzicht gekregen in de algemene voorwaarden van je aannemer. En zoals altijd: weet wat je tekent!

Wat als je dubbele deur niet goed sluit? Of je vloerverwarming blijkt te lekken? Valt dit onder de garantie van je aannemer, of moet je dit op eigen kosten oplossen? Maak goede en duidelijke afspraken over de garantie. Je aannemer zal dit waarschijnlijk al opgenomen hebben in zijn algemene voorwaarden, maar het kan zeker geen kwaad om dit ook in jullie contract op te nemen.

Heb je nu toch een geschil, dan kun je dat geschil melden bij de geschillencommissie verbouwingen. De geschillencommissie behandelt klachten over een verbouwing als de overeenkomst op of na 1 januari 2010 is gesloten en de CoVo2010 of AVA van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. De uitspraak wordt in dat geval gedaan door middel van Bindend Advies. Meer informatie vind je hier!

 

Ook onze partner heeft juridische checklists voor je verbouwing voor je klaargezet in de VerbouwApp – download ‘m dus direct en check ze meteen voor meer tips & tricks.

Group 4@3x

Ook jouw verbouwing in 1x goed opgeleverd binnen tijd & budget?

Download de VerbouwApp, jouw toolkit voor een succesvolle verbouwing:
 • Zet alle werkzaamheden in de app
 • Voeg datum, bestanden en/of uitvoerders toe
 • Maak een professionele balkenplanning in 1 klik
 • Ontdek prijsindicaties van verbouwkosten
 • Houd je budget bij met geschatte en daadwerkelijke kosten

8.314 woningeigenaren gingen je al voor!

Group 4@3x
verbouwapp-desktop-mobile
verbouwapp-desktop-mobile

Het ideale bouwproces...

Josha-Prins-Hart-voor-je-Huis

Josha Prins

"Ik neem je graag mee door het ideale verbouwproces, zodat je niet alleen van de voorbereiding en het eindresultaat blij wordt, maar ook van het verbouwproces"

Reacties op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook...

Op zoek naar meer informatie over offertes?
Check deze artikelen:

7 dingen die je nodig hebt voor de offerte aanvraag bij de aannemer

7 dingen die je nodig hebt voor de offerte aanvraag bij de aannemer

Dus het is eindelijk zo ver: je hebt je plannen klaar en staat op het punt om een offerte aan te vragen bij je aannemer. Maar hoe pak je dit aan en nog belangrijker: wat heb je nodig? We zetten het voor je op een rijtje – een goed voorbereid mens telt voor twee!

Welke stappen neemt een aannemer wanneer jij de offerte aangevraagd hebt?

Welke stappen neemt een aannemer wanneer jij de offerte aangevraagd hebt?

Een aannemer heeft een aantal weken nodig om een offerte voor je opstellen. Maar wat doet hij in die tijd? We nemen een kijkje achter de schermen.

De bouwkundige inspectie: waar moet je op letten?

De bouwkundige inspectie: waar moet je op letten?

Je hebt een aannemer gevonden en het moment van de eerste afspraak is eindelijk daar. Tijdens dit eerste gesprek, moet de aannemer natuurlijk de kans hebben om de locatie van je toekomstige uitbouw te zien. Op basis van wat hij ziet en jouw duidelijke wensen en tekeningen, kan hij later zijn offerte uitbrengen. En dit betekent dat je samen aan de wandel gaat. Maar waar moet je op letten tijdens deze wandeling (die trouwens gewoon netjes de ‘bouwkundige inspectie’ genoemd wordt)? We nemen je mee in het proces van de aannemer.